Số hiệu văn bản
Trích yếu
Mã xác nhận*  
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
TT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 01/2022/TT-BQP 03/01/2022 Quy định về quản lý người giữ chức vụ, chức danh và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng quản lý
Chi tiết
Tải về
2 188/2021/TT-BQP 31/12/2021 Quy định về định mức giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học đối với nhà giáo trong Quân đội nhân dân Việt Nam
Chi tiết
Tải về
3 2262/QĐ-TTg 31/12/2021 Ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022
Chi tiết
Tải về
4 138/2021/NĐ-CP 31/12/2021 Quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính
Chi tiết
Tải về
5 2230/QĐ-TTg 30/12/2021 Phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2021 và năm 2022
Chi tiết
Tải về
6 174/2021/TT-BQP 27/12/2021 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trong Bộ Quốc phòng
Chi tiết
Tải về
7 170/2021/TT-BQP 23/12/2021 Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe quân sự; bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng trong Bộ Quốc phòng
Chi tiết
Tải về
8 169/2021/TT-BQP 23/12/2021 Quy định về đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới, xe máy chuyên dùng trong Bộ Quốc phòng
Chi tiết
Tải về
9 118/2021/NĐ-CP 23/12/2021 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
Chi tiết
Tải về
10 2177/QĐ-TTg 23/12/2021 Phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021
Chi tiết
Tải về
11 167/2021/TT-BQP 16/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ trong Quân đội nhân dân Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 131/2011/TT-BQP ngày 15/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Chi tiết
Tải về
12 166/2021/TT-BQP 16/12/2021 Quy định tiếp công dân trong Bộ Quốc phòng
Chi tiết
Tải về
13 12/VBHN-BQP 09/12/2021 Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong Bộ Quốc phòng
Chi tiết
Tải về
14 4452/QĐ-BQP 09/12/2021 Ban hành Danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp Bộ Quốc phòng
Chi tiết
Tải về
15 106/2021/NĐ-CP 06/12/2021 Quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam
Chi tiết
Tải về
16 1994/QĐ-TTg 26/11/2021 Phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2020 - 2025
Chi tiết
Tải về
17 1977/QĐ-TTg 24/11/2021 Phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
Chi tiết
Tải về
18 153/2021/TT-BQP 23/11/2021 Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và kế hoạch kinh phí hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong Bộ Quốc phòng
Chi tiết
Tải về
19 1963/QĐ-TTg 22/11/2021 Phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong năm 2021 và năm 2022
Chi tiết
Tải về
20 98/2021/NĐ-CP 08/11/2021 Về quản lý trang thiết bị y tế
Chi tiết
Tải về
Trang   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | > | >> |